5M AGENCY

5m Media Agency Türkiye’deki 10 yıllık yerel ve global iletişim ve medya planlama birikimini Balkanlara taşıyarak, bu bölgede iletişim ve medya planlamanın rasyonel zeminini inşaa etmek, bu bölgedeki  oyuncuların markalaşma süreçlerini desteklemek, ve Türk ve global markaların bölgedeki iletişim ve pazarlama sorunlarına çözümler üretmek için kurulmuştur.

DNA’sında multi-kültürellik, veriye dayalılık, içgörü ve yaratıcılık barındırır. Bölgenin ekonomik açıklık ve büyüme ihtiyacını gerçekleştirmeye dönük idealist bir yapı niteliği taşımaktadır.

Uzun zamandır uykuda sayılabilecek Balkanlar pazarında hem tüketicilerin hem markaların ihtiyaç duyduğu ekonomik hareketliliği destekleyecek bir merkez olma iddiası var oluş nedenlerindendir.

Her sorunun bir oranda iletişim sorunu olduğuna yürekten inanan bir ekip olarak, bu farklılıklar coğrafyasında markalar ve insanlar arasındaki etkileşimi arttırmak için insan ve veri yatırımı yapan bir kurumdur.

Hazırsanız Başlayalım!